Hệ số điều chỉnh giá đất (K) Bình Dương năm 2020

Hệ số điều chỉnh giá đất hay còn gọi là hệ số K (K). Hệ số K là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất do UBND tỉnh quy định.

Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số K tại Bình Dương

Theo Quyết định số 36/2019/QĐ – UBND ngày 20/12/2019, các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo hệ số K quy được xác định bằng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

Giá đất cụ thể tính theo hệ số K = (Giá đất theo mục đích sử dụng tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND) X (Hệ số điều chỉnh (Đ) nếu có) X (Hệ số K)

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc quy định Hệ số K năm 2020. Theo đó, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Cụ thể, Quyết định này quy định về hệ số K năm 2020 để xác định giá đất tại tỉnh Bình Dương.

Đối tượng áp dụng: cơ quan thực hiện chức năng quản lý đất đai, cơ quan chức năng xác định giá đất, người dân trong và ngoài nước Việt Nam, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp áp dụng: Khi giá trị khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì áp dụng Hệ số K để thực hiện; thuê đất thu tiền hằng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Thông tin bảng hệ số K đối với đất thuộc khu vực nông thôn tại đây

Nhà đất Bình Dương: 56 dự án được cấp phép chuyển quyền sử dụng đất

                                                                                                                                                    Nguồn: Invert

Xem thêm: [tagcloud]

ĐĂNG KÝ MUA HOẶC NHẬN THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

    0907 206 679
    chat-active-icon
    chat-active-icon